Nyheter

Nyheter

2016-08-08 Generellt tillstånd för att använda metallsökare i näringsverksamhet som inte innebär risk att skada fornlämning inom Blekinge län. Som för er kunder innebär att sökning kan påbörjas efter kontroll på fornsök.

 

2016-08-09 Inköp av metalldetektorer från Minelab för uthyrning. Kommer också att sälja utav de mest kända märkena av handhållna detektorer.

Industri metalldetektorer och metallavskiljare kommer att förmedlas.

 

2016-09-08 Generällt tillstånd gäller endast i yrkesverksamhet. Användning av metallsökare med syfte att leta efter annat än fornfynd kan därför tillåtas i Kalmar län. Som för er kunder innebär att sökning kan påbörjas efter kontroll på fornsök.

2016-12-16 Generellt tillstånd för yrkesverksamhet. Användning av metallsökare med syfte att leta efter annat än fornfynd kan därför tillåtas i Halland

2016-12-16 Generällt tillstånd för yrkesverksamhet. Användning av metallsökare med syfte att leta efter annat än fornfynd i Kronobergs län.

2016-12-22 Generellt tillstånd för yrkesverksamhet. Användning av metallsökare med syfte att leta efter annat än fornfynd i Jönköpings län

2017-01-02 Generellt tillstånd för yrkesverksamhet på Gotland.

2017-01-20 Första provkörningen av vår nya pressions GPS. En markering/sekund i 1 timma och alla ligger inom 2 cm. Systemet består av en basstation och en rover GPS som samarbetar över radiolänk. Mer info på GPS sidan.

2017-02-10 Avslag generellt tillstånd för yrkesverksamma i Stockholms län. Stor risk att skada fornminne.

2017-02-15 Generellt tillstånd för yrkesverksamhet i Västmanlands län.

2017-03-16 Avslag Södermanlandslän. Går inte att utesluta risk för fornfynd.

2017-03-30 Generellt tillstånd att använda metallsökare av personal anställda av MetallDetektiven i Värmland län.

2017-04-04 Nytt samarbete med Metallsökarna Stockholm

2017-07-06 Generellt tillstånd för yrkesverksamhet i Östergötalands län

2018-01-12 Äntligen hittat ett sätt att skicka information mellan bas och rover över internet.

Mycket mer kraftfullt än radiolänk och ändå till rimlig kostnad.

 

MetallDetektiven

Bara en sökning bort!

Metalldetektor, metallsökare, metalletare, smycken, guldring, halsband, silver, borttappad, nyckel, mobil, hyra Metall detektor, gränsrör, spikstock, brunnslock, guld

Metalldetektiven | Dalstigen 8 | 333 77 Burseryd